Vasaregionens Idrottsakademi

För Vasaregionens Idrottsakademi har Wera Agency hjälpt att öka insikten bland organisationens medlemmar, vilka är idrottare av olika slag. För att öka förståelsen för idrottarnas behov och intressen planerades och genomfördes en enkätundersökning under våren 2019.

Utöver detta har Wera Agency också hjälpt till att planera och arrangera olika evenemang för att stärka sammanhållningen bland idrottarna. Dessa har bland annat inkluderat mat, föreläsningar, någon form av aktivitet eller lekar och goodie-bags.

Evenemang på Wasa Up 2019

Slutligen har Wera Agency hjälpt till med att utforma organisationens nyhetsbrev.