NSA Bolagen Ab

NSA Bolagen Ab är ett familjeföretag från Karleby, som är verksamma inom fastighetsbranschen. Företaget fungerar bl.a. som planerare, utvecklare, byggherre och hyresvärd. Företaget jobbar mestadels i Karleby men har även en del bostadsprojekt i övriga Österbotten.

Vårt samarbete med NSA Bolagen påbörjades under sommaren 2018 då de fungerade som ett av våra bollplank. De hjälpte oss att fundera ut på vilket sätt vi kunde hjälpa andra företag med deras marknadsföring. Eftersom Saga tidigare har utfört sin praktik och jobbat för företaget, hade vi i detta skede insikter i företagets tillfälliga marknadsföring, projekt och verksamhet.

Det var under ett möte när Saga höll en resultatpresentation som hon fick responsen “det här är exakt vad vi behöver”. Då hade vi genom en kundanalys samlat insikter om såväl existerande som potentiella kunder mestadels med hjälp av segmentering. Utgående från det här kunde vi nu påbörja utvecklingen av företagets marknadsföringsstrategi.

Samarbetet med NSA Bolagen fortsatte som ett pilotprojekt där vi fick mer specifika instruktioner om vad företaget ville att vi skall fokusera på. Vi byggde sedan upp en marknadsföringsstrategi utgående från de identifierade kundsegmenten och det kommande projektet som företaget skall lansera. För tillfället följer vi upp denna marknadsföringsstrategi och hjälper företaget med vad de behöver t.ex. visuellt innehåll, uppdatering av sociala medier, nyhetsbrev samt uppdatering av hemsida (som även är ett samarbete med CreaMedia från Karleby). Även om företaget är stationerat i Karleby fungerar samarbetet bra genom elektronisk kommunikation och månatliga besök.