Nyhetskonsumtion i det digitala medielandskapet

Ett av de första projekten som vi jobbade med innan Wera Agency grundades var att undersöka karaktärsdrag hos kunder i det förändrande medielandskapet. Tillsammans med Hanken och HSS Media genomförde vi en kvalitativ studie i hur unga vuxna konsumerar nyheter idag. Denna studie resulterade i en dynamisk modell som beskriver olika konsumentroller och deras karaktärsdrag.

I december 2017 presenterade vi resultaten för HSS Media. Under detta tillfälle gav vi också förslag på hur företaget kunde upprätthålla en konkurrenskraftig position inom det snabbt förändrande medielandskapet.

Våra handledare Annika Ravald och Anu Norrgrann fortsatte med att utveckla studien och i juni 2018 var vi med och presenterade resultaten på Nordic Conference on Consumer Research. Vår artikel ”Prosuming news in an unbounded media landscape – A study of young adults” fick bra feedback och publicerades sedan i kulutustutkimus.nyt  under november 2018.

Nordic Conference on Consumer Research 2018