Mika Lintilä – valkampanj under riksdagsvalet 2019

Under riksdagsvalet våren 2019 var Wera Agency ansvariga för Mika Lintiläs valkampanj på sociala medier. Mika var vid det här tillfället Finlands näringsminister. Innan kampanjen påbörjades skapade vi en officiell profil åt Mika på Instagram och Facebook. På dessa kanaler analyserades sedan de olika målgrupperna. I vårt uppdrag ingick även att producera innehåll till en bildbank med material från evenemang var Mika deltog.

Innan vi påbörjade kampanjen analyserade vi Mikas väljare, som vi också utgick ifrån för att skapa rätt Tone of Voice och sammanställa det innehåll som publicerades på Facebook och Instagram. Vårt uppdrag gick med andra ord ut på att lyfta fram Mikas värderingar och länka samman den digitala marknadsföringen med den redan planerade traditionella marknadsföringen.

I valet fick Mika Lintilä ett betydande antal röster och efter valet utsågs han till finansminister. Tack vare det här uppdraget fick vi lära oss mer om valkampanjer och även erfara de skillnader som finns mellan kommunikation av politiska värderingar och företags marknadskommunikation.