Edu+Job

Edu+Job är ett mässevenemang, vars syfte är att informera främst unga och vuxna om utbildnings- och jobbmöjligheter. Mässan arrangeras både i Karleby och Vasa.

Under bägge mässor fanns vi på plats för att hålla korta Some School föreläsningar med följande teman: Your Social Media Dream Job och Boost Your Resume with SOME. Föreläsningen Your Social Media Dream Job ger en överblick kring hurudana arbetsuppgifter det kan finnas för den som är intresserad av att jobba med sociala medier. Föreläsningen Boost Your Resume with SOME handlar å andra sidan om hur sociala medier kan användas för att stärka det personliga varumärket i jobbsökarprocessen.

I och med att mässan hade besökare med olika modersmål hölls presentationerna genom att blanda finska, svenska och engelska. Längden per föreläsning var ca 15 minuter.